מדריכים למשתמש

פיננסים (חשבונאות ותקציבים): רישומים ודוחות
משאבי אנוש
ניהול מענקים
הודעות אחזקה + הודעות תקלה
לוגיסטיקה (ניהול מלאי ורכש)
פרוייקט משכל SLCM
פרוייקט משכל PSCD
שינוי גודל גופנים