גיבוי ושחזור

אגף המחשוב מעניק שירות גיבוי שייעודו הבטחת שלמות המידע השמור על מחשבי הטכניון.

הגיבוי נעשה בצורה אוטומטית בתדירות ובזמנים קבועים מראש כמפורט בדף מדיניות.

שירות הגיבוי לשרתים פקולטיים ולמחשבים אישיים ניתן בתשלום, שיכול להתבצע מתקציב טכניוני או מוסדי.

עלות השירות מפורטת בדף מדיניות ובמחירון שירותי האגף.

 

main backup systems
תוכנהNetBackupVEEAMSnapshots
חברהSymantecVEEAMNetApp
סוגי מחשבים מגוביםשרתים פיזיים
מרכזיים ופקולטיים
שרתים וירטואליים
מרכזיים ופקולטיים
מחשבים עם קבצים על מערך האחסון המרכזי
יעד הגיבוימערכות אחסון מרכזיות מערכות אחסון מרכזיותמערך אחסון מרכזי
מה מתגבהמידע ומערכות הפעלהמערכות הפעלהמידע אישי
שחזור מידעפתיחת קריאה ב-helpdeskפתיחת קריאה ב-helpdeskשחזור עצמי לפי ההוראות או פתיחת קריאה ב-helpdesk
עודכן: 12/07/2018 , 08:52