מדיניות הגיבויים

הגיבויים מתבצעים לפי סוגי מדיניות שנקבעים לפי מאפייני המחשבים.

המדיניות מגדירה רמות גיבוי שונות (מלא, אינקרמנטלי לסוגיו), ושמירת "דורות" (גרסאות) של תמונת מצב המידע לנקודת זמן לפי הפרוט:

 

שרתים פיזיים NetBackup

NetBackup physical servers
סוג גיבויתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
חודשי (גיבוי מלא)פעם ב-4 שבועות6 חודשיםסופ"ש
שבועי (שינויים מהגיבוי המלא)פעם בשבוע6 חודשיםסופ"ש
יומי (שינויים מהגיבוי האחרון)פעם ביום, 5 ימים בשבוע45 ימיםימים א-ה
חצי-שנתי (גיבוי מלא)פעם בסמסטרשנתייםפברואר, יולי

שרתים וירטואליים VEEAM

VEEM Virtual Servers
סוג גיבויתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
מלאפעם אחת בגיבוי הראשון3-4 שבועות
אינקרמנטליכל יום21-28 עותקים אחרוניםלילה
מחשבים אישיים Druva inSync
מחזור מנויים נוכחי ואחרון מסתיים בספטמבר 2018. לקוחות השירות קיבלו הודעה אישית עם תזכורת וחלופות מוצעות.

 

עודכן: 13/06/2018 , 08:44