מדיניות הגיבויים

הגיבויים מתבצעים לפי סוגי מדיניות שנקבעים לפי מאפייני המחשבים.

המדיניות מגדירה רמות גיבוי שונות (מלא, אינקרמנטלי לסוגיו), ושמירת "דורות" (גרסאות) של תמונת מצב המידע לנקודת זמן לפי הפרוט:

 

שרתים וירטואליים VEEAM

VEEM Virtual Servers
סוג גיבויעם עותק מרוחקתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
מלאפעם אחת בגיבוי הראשון3-4 שבועות
אינקרמנטליכל יום21-28 עותקים אחרוניםלילה
*אינקרמנטליכןכל יום7 עותקיםמיד עם סיום יומי רגיל
*מלא סינטטיכןשבועי2 שבועותפעם בשבוע
*מלא סינטטיכןחודשי3 חודשיםפעם בחודש
*מלא סינטטיכןשנתי1 שנהפעם בשנה

 

 

* השרות ניתן למצטרפים למדיניות עם שמירה באתר מרוחק (ראה את המחירון)

העותק הנוסף נשמר באתר מרוחק מחוץ לטכניון.