מדיניות הגיבויים

הגיבויים מתבצעים לפי סוגי מדיניות שנקבעים לפי מאפייני המחשבים.

המדיניות מגדירה רמות גיבוי שונות (מלא, אינקרמנטלי לסוגיו), ושמירת "דורות" (גרסאות) של תמונת מצב המידע לנקודת זמן לפי הפרוט:

 

שרתים פיזיים NetBackup

NetBackup physical servers
סוג גיבויעם עותק מרוחקתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
חודשי (גיבוי מלא)פעם ב-4 שבועות6 חודשיםסופ"ש
*חודשי אחרוןכןפעם ב-4 שבועות1 חודשסופ"ש
שבועי (שינויים מהגיבוי המלא)פעם בשבוע6 חודשיםסופ"ש
יומי (שינויים מהגיבוי האחרון)פעם ביום, 5 ימים בשבוע45 ימיםימים א-ה
*חצי-שנתי (גיבוי מלא)כןפעם בסמסטר1 שנהפברואר, יולי

שרתים וירטואליים VEEAM

VEEM Virtual Servers
סוג גיבויעם עותק מרוחקתדירותזמן שמירהזמן ביצוע
מלאפעם אחת בגיבוי הראשון3-4 שבועות
אינקרמנטליכל יום21-28 עותקים אחרוניםלילה
*אינקרמנטליכןכל יום7 עותקיםמיד עם סיום יומי רגיל
*מלא סינטטיכןשבועי2 שבועותפעם בשבוע
*מלא סינטטיכןחודשי3 חודשיםפעם בחודש
*מלא סינטטיכןשנתי1 שנהפעם בשנה

 

 

* השרות ניתן למצטרפים למדיניות עם שמירה באתר מרוחק (ראה את המחירון)

העותק הנוסף נשמר באתר מרוחק מחוץ לטכניון.

עודכן: 16/04/2019 , 12:56