מטמון - SAP

מערכת הניהול המרכזית בטכניון , המבוססת על תוכנת ERP    מבית SAP

המערכת שהוטמעה בטכניון הינה אינטגרטיבית ומכילה את המודולים הבאים :

MM - ניהול מלאי ורכש

SD - ניהול לקוחות ומכירות

FI - ניהול פיננסי

GM - ניהול מענקים ומממנים

CO - FM - ניהול תקציבי ובקרה

PM - ניהול אחזקת האתרים

PS - ניהול פרוייקטים

BI - ניהול דוחות מנהלים

כמו כן הוספו  מערכות תומכות  נוספות:

SRM - ניהול ספקים ורכש  לכל בית הטכניון

CRM - ניהול לקוחות שיושמה במספר אגפים ומחלקות ( לימודי המשך , קשרי ציבור , מועמדים )

PORTAL - פורטל חברי הסגל

צוות מחלקת SAP  תומך בכל היישומים הנ"ל , ומרחיב את היישומים הקיימים על פי דרישות המתקבלות מכל יחידות הטכניון.

בין השאר הצוות משדרג את המערכות מפעם לפעם על פי עדכונים המתקבלים מבית SAP .