הנחיות עבודה עם פורטל

גישה ומידע

כתובת הפורטל:  https://portal.technion.ac.il/irj/portal

פורטל חיצוני המאפשר גישה למערכת טפסים וכן אישורי כניסת רכבים  מחוץ לרשת טכניון:  https://portalex.technion.ac.il/irj/portal/external

הכניסה למערכת הינה באמצעות השם והסיסמא בחשבון Staff/Campus .
הנחיות להחלפת סיסמא בקישור זה.

תמיכה

לפתיחת חשבונות לחברי סגל ניתן לפנות לגב' ליאת מיינצר- משאבי אנוש

לתמיכה בתפעול – צוות תמיכה, מערכות מידע, טלפון 5600 או באתר   http://5600.technion.ac.il/

הנחיות בנושאי טפסים ניתן למצוא באתר האגף בקישור:
/sap/sap-matmon/sap-portal/

 

מענקים וקרנות

portal3

מאפשר צפיה במענקי המחקר המוסדיים, מענקי הטכניון (יש לדעת את מספר המענק), קרן ההשתלמות, מענקי השבתון ומענקי הטכניון (יש לדעת את מספר המענק), מענקי מוסד לפי קבוצת הוצאות.

מענקי מחקר

portal4

מסך הכניסה מכיל את רשימת המענקים הפעילים במוסד הטכניון עם פרוט של יתרה תקציבית.

  • תקציב מפורט: פירוט תנועות בתקציב נבחר.
  • יתרות מענקי מחקר: מציג פרטי מענק מרכזיים
  • סיכום תקציב והוצאות: פירוט התקציב וההוצאות בכל סעיף תקציבי.

ניתן להדפיס את הדו"ח המוצג ע"י לחיצה על הצלמית (icon) של המדפסת. בחלון שיפתח יש להזין בשדה "התקן פלט" את הערך PDF.

portal5

קרן השתלמות

  דו"ח המציג את הפעולות בקרן קשרי מדע עם יתרה לתאריך הריצה.

מענקי שבתון

פרוט תנועות זיכוי וחיוב לפי שנים.

 

מענקי טכניון

יש להזין את מספר המענק ולהפעיל את הדו"ח :

 portal6

מענקי מוסד לפי סעיפי הוצאות

דו"ח יתרות מענקים לפי סטים של סוגי הוצאה. בהפעלת הדו"ח נשלח דוא"ל עם קובץ    .Excel

 portal7

 

 

קישורים שימושיים בנושא הוראה:

portal8

  • דו"ח תמונת מצב מונחים
  • הצגת לוח שנה אקדמי.
  • גישה ל-Upgrade – ניהול ציונים טכניוני
  • גישה ל-Moodle – אתר הקורסים הטכניוני
  • הצגת תיזות של מונחים של החוקר
  • הצגת תוצאות משאל המרצה הטוב של החוקר.

 

מערכת טפסים.
יישום זה מאפשר מילוי טפסים אינטרקטיבי.
בכל זמן ניתן להכנס למערכת ולבדוק את סטטוס הטפסים ומיקומם בשרשרת האישורים.
טפסים אלו לא נמחקים ונשארים במערכת כארכיון אישי.
הנחיות למילוי טופס נמצאות כאן

אישור כניסה לרכב. אישור כניסה לרכב של אורח: מאפשר משלוח הודעה אוטומטי לשערי טכניון כדי לאשר הכנסת רכב על ידי מארח.
בהפעלה הראשונה יש למלא את כל שדות החובה . הפרטים יהוו ברירת מחדל בהפעלות הבאות.
יש למלא את כל שדות החובה בפרטי האורח.
בהפעלות הבאות תתקבל רשימת כל האורחים שהוזמנו .ניתן להעתיק את כל פרטי האורח: ברירת המחדל של התאריך הוא היום. יש למלא רק את שעת ההגעה, ולשלוח.
אם מעוניינים לשלוח דוא"ל לאורח, יש למלא את כתובת דוא"ל . ישנה אפשרות גם להוסיף  הערות למכתב שישלח לאורח.

דוח ציוד יקר ערך.
דוח ציוד שערכו מעל 25000$ הקיים בטכניון במעבדות ואצל אנשי הסגל.

גישה לרכישה דרך SRM

רשיונות תוכנה
רכישת תוכנות בקמפוס באגף המיחשוב. הרכישה  באמצעות מענקי המחקר .