מערכות לוגיסטיות

המערכות הלוגיסטיות ב- SAP  נותנות תמיכה לתהליכים הבאים :

ניהול מחסנים בקמפוס

 • מחסן כללי
 • מחסן כימי
 • מחסנים בפקולטות

ניהול רכש

 • דרישות רכש
 • הזמנות רכש
 • הסכמי רכישה
 • מכרזי רכש

ניהול פרויקטים

 • ניהול פרויקטים באגף בינוי ותחזוקה ( אב"ת)

ניהול אחזקה

 • דיווח וניהול תקלות שבר
 • טיפול באירועים חריגים
 • פעילות אגף בינוי ותחזוקה (אב"ת)

ניהול מכירות

 • ניהול מכירות ביחידות השונות בקמפוס
 • ניהול הסכמים עם לקוחות ומממנים
 • חיוב לקוחות
 • ניהול גביה