הרשאות

מדיניות ההרשאות: "משוחרר ככל האפשר מוגבל ככל שנדרש"

ההרשאות וארכיטקטורת השכבות

 • שכבת התצוגה: ה-GUI
 • שכבת היישום: בשרת/ים נפרד.
 • שכבת בסיס-המידע: DATA-BASE.

על מנגנון  ההרשאות  של המערכת לענות על הנקודות הבאות:

 • מיקום הבדיקה בגרעין המערכת בין שכבת התצוגה  לשכבת מסד הנתונים,
  כמסננת עוד לפני ביצוע כלשהו של היישום.
 • בדיקה יחידה בינארית המקנה בדיקה יעילה, ישירה ונקודתית,
  וייצוג מושלם של אלגוריתם לוגי בלי גישה לטבלאות.
 • תחזוקה נוחה ויעילה של הגדרת ההרשאות באופן שוטף.
 • התאמה להגדרות הנקבעות בזמן היישום (בקסטומיזציה: רמות ארגוניות, סוגי ישויות, תהליכים).
 • הגדרת התשתית להרשאות ב-core (ליבת ה-R/3) כ-basic-data ולא באפליקציה כדי: לייעל את הבדיקות,
  למנוע סרבול (redundancy) הנובע מתוספת גישות IO מיותרות,
  ולאפשר גישה ממערכות ה-web המקושרות לליבה.

 הרשאות במ ט מ ו ן – הייחוד

 • מידור ברמה של תקציבים מסוגים שונים,
  מתחת לרמת קוד-החברה (כ-30 חברות):

  • מרכזי קרנות (מקבילים ליחידות ארגוניות במשאבי אנוש)
  • קרנות
  • מרכזי עלות (מקבילים ליחידות ארגוניות במשאבי אנוש).
  • הזמנות פנימיות
  • מענקים
 • לכל יישות תקציבית – מידור ברמת הפעילות (דרישות, הזמנות, שריונים, דוחות וכד), מקסימום הסכומים, ופרמטרים נוספים.