CRM

CRM - Customer Relationship Management

 

מערכת לניהול לקוחות

  • לימודי חוץ
  • ממ"ט – מרכז מידע טכניוני
  • מועמדים

   

 לימודי חוץ –

מערכת המידע מטפלת בקליטת מתעניינים לקורסים שהיחידה ללימודי חוץ מעבירה.

לכל מועמד נרשמים:

  • פרטיים אישיים
  • הפניה – LEAD לאיזה קורס\ים מתעניין
  • הזדמנות – פעולת המכירה של הקורס למועמד
  • הזמנת מכירה במידה והמועמד מחליט ללמוד את הקורס ביחידה ללימודי חוץ.

הזמנת המכירה עוברת במנגנון של רפליקציה ממודול ה CRM ל ECC להמשך מעקב חשבונאי.

  

ממ"ט – מרכז מידע טכניוני

מערכת טלמרקטינג לעזרה ומעקב ברישום מועמדים לקמפוס הטכניון.

עיקר פעילות הממ"ט הינה יצירת קשר עם מועמדים ובירור סטטוס הרישום שלהם, זאת על מנת לעודד רישום לטכניון.

מעקב שיחות הטלפון נרשם במערכת ה CRM .


מועמדים- הצגת פרטי המועמד

מערכת המועמדים מנוהלת במחשב ה MAIN FRAIM , תפקיד ה CRM הוא לעזור למחלקת השיווק

על סמך הנתונים שמגיעים ממחשב ה MAIN FRAIM לנתח את התוצאות של קבלה\דחיה של מועמדים

ולפתוח קמפיינים לצורך פרסום פקולטות או מסלולים חדשים.

   

מערכת CRM  של אגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים

המערכת משרתת את  אגף קשרי ציבור  לניהול תורמים מחו"ל והקשר איתם ,  פרויקטים  ומעקב אחרי תרומות לטכניון.

במערכת מתועדים  גם ההוקרות שנתנו לתורמים כמו מתנות, שלטים, תארי כבוד וסטודנטים מקבלי מלגה מקרנות על שם התורם.

  

מערכת CRM  של אגודת דורשי הטכניון בישראל

המערכת משרתת את  האגודה   לניהול קשר עם תורמים ישראלים ,  פרויקטים אשר האגודה מגייסת תרומות עבורן,  מעקב וגביית התרומות לטכניון מתורמים בישראל.

במערכת מתועדים  גם ההוקרות שנתנו לתורמים כמו מתנות, שלטים, תארי כבוד וסטודנטים מקבלי מלגה מקרנות על שם התורם.

   

מערכת CRM  של ארגון בוגרי הטכניון

המערכת משרתת את  ארגון בוגרי הטכניון  לניהול קשר עם הבוגרים, ניהול פרטים  של כל בוגר, מעקב אחרי תרומות והשתתפות באירועים והרצאות.

המידע במערכת מסונכרן  אתר האינטרנט של ארגון הבוגרים.