מערכת Upgrade - ניהול ציונים

מערכת Upgrade - ניהול ציונים

פתח גרסה מונגשת

מערכת לניהול הציונים על-ידי סגל הקורס: מאפשרת ניהול כל המטלות בקורס באינטרנט, צפייה בציונים על-ידי הסטודנטים, שיגור אוטומטי של ציונים סופיים וצפיה במחברות בחינה סרוקות.

כתובת האתר למרצים: https://upgrade.technion.ac.il
האתר פועל בתוך הרשת הטכניונית או בחיבור לטכניון מרחוק באמצעות VPN.
לפרטים - FAQ בנושא VPN

כתובת האתר לסטודנטים: https://grades.technion.ac.il

ועל מנת להיכנס למערכת יש לעקוב אחר ההוראות הבאות.

פרטי ההזדהות הם פרטי הזדהות טכניונית אחידה.

עודכן: 15/02/2018 , 18:59