איך המערכת מזהה דואר ספאם?

איך המערכת מזהה דואר ספאם?

פתח גרסה מונגשת

המערכת מזהה וחוסמת דואר ספאם באמצעות:

בדיקת המקור השולח את הדואר, בדיקת תכולת הדואר, בדיקת סוגי הקבצים מצורפים, זיהוי וירוסים המצורפים לדואר.

עודכן: 26/08/2014 , 15:24