מערכת Grades - צפייה בציונים

מערכת Grades - צפייה בציונים

פתח גרסה מונגשת

מערכת Grades משמשת לצפייה בציוני מטלות בחינות ובסריקות מחברות הבחינה.

ההתחברות למערכת מתבצעת באמצעות פרטי ההזדהות האחידה:

יש להזין שם משתמש בלבד, ללא סיומת טכניונית וסיסמה אישית (ראו איור).

1

לאחר ההתחברות תוכלו לנווט בין הסמסטרים השונים ולראות את הציונים הרלוונטיים לכל מקצוע לפי סמסטר מתאים.

כמו כן תוכלו לצפות בהתפלגות הציונים, ממוצע הקורס ואף להזמין מחברות בחינות שנסרקו.

עודכן: 15/02/2018 , 18:58