שירותי הזדהות בשרתים מרכזיים

מדיניות חשבונות המחשב בטכניון

    

האגף למחשוב ומערכות מידע מעמיד לרשות אנשי בית הטכניון מערכת הזדהות מרכזית המכונה "הזדהות טכניונית". לבעל חשבון הזדהות זה ניתנת גישה לשרתים ושירותים המרכזיים בטכניון וזאת בתאם להרשאותיו במערכות אלה.

לחשבון הטכניוני יש שלושה מרכיבים:

 1. שם משתמש ,ה- username - נבחר ע"י המשתמש.
 2. סיסמה – לבחירה בהתאם להנחיות אלה.
 3. קוד סודי  – ניתן בכתב לכל משתמש עם פתיחת החשבון.

פתיחת החשבון

פתיחת החשבונות במערכת ההזדהות נעשית לכל אוכלוסייה במטה האחראי ולפי מדיניות של הטכניון:

 1. חשבונות לסגל מנהלי בטכניון ומוסד הטכניון נפתחים ע"י אגפי משאבי אנוש בטכניון ובמוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ.
 2. חשבונות סגל אקדמי  נפתחים ע"י לשכת הסגל האקדמי
 3. חשבונות סטודנטים נפתחים בשירות עצמי בהתאם להנחיות המתפרסמות כאן.

תחזוקה וניהול חשבון

לשירות המשתמשים עומדת מערכת ניהול חשבונות  בשירות עצמי באמצעות אתר
http://cis-account.technion.ac.il/ .
ניתן לשחזר סיסמה לחשבון קיים עם מספר הזהות והקוד הסודי.

תמיכה

מאגר תשובות לשאלות תדירות, מוקד התמיכה בטלפון פנימי 5600 ואתר http://5600.technion.ac.il  עומדים  לרשות המשתמשים.

שירותי הדואר האלקטרוני

לסגל אקדמי ומנהלי – פתיחת חשבון הזדהות טכניוני מאפשרת שימוש במערכת דואר אלקטרוני בטכניון עם הכתובת username@technion.ac.il , ומאפשרת גישה לשרת הדואר האלקטרוני
https://www.office.com/

לסטודנטים לכל התארים בטכניון ניתנים  שירותי דואר אלקטרוני ע"י שירותי ענן בתשתית של  Microsoft Office 365 , כתובת הדואר הינה username@campus.technion.ac.il , כאשר הגישה ל- Office 365 הינה בכתובת –  http://mail.campus.technion.ac.il . לאחר סיום הלימודים תהיה הכתובת username@alumni.technion.ac.il

SSO - Single Sign On

SSO היא שיטת הזדהות של משתמש המאפשרת הזדהות אחת ויחידה כלפי מספר מערכות ללא צורך בהזדהות נפרדת עבור כל מערכת. פתרון זה ממומש בטכניון באמצעות שירות Azure Active Directory מבית Microsoft.

האתרים הבאים מתממשקים לשירות ההזדהות האחידה:

 • הוראה מתוקשבת Moodle
 • הרצאות מוקלטות Panopto
 • מערכת גמר לימודים Gmar
 • שירות ספרייה ALMA
 • שירות ספרייה Ezlibrary
 • שירותי סטודנטים - Students
 • אפליקצית הטכניון ל- Android ול- iOS
 • שירות הזמנת חדרי לימוד וישיבות - BookMe
 • שירות VPN להתחברות מרחוק - OTP

שרתים מרכזיים

בין השרתים והשירותים שניתן לעשות בהם שימוש בהזדהות מרכזית ניתן למנות: