שירותי הזדהות בשרתים מרכזיים

האגף למחשוב ומערכות מידע מעמיד לרשות אנשי בית הטכניון מערכת הזדהות מרכזית המכונה "הזדהות טכניונית". לבעל חשבון הזדהות זה ניתנת גישה לשרתים ושירותים המרכזיים בטכניון וזאת בתאם להרשאותיו במערכות אלה.

לחשבון הטכניוני יש שלושה מרכיבים:

  1. שם משתמש ,ה- username - נבחר ע"י המשתמש בהתאם לקונבנציה.
  2. סיסמה – לבחירה בהתאם להנחיות אלה.
  3. קוד סודי  – ניתן בכתב לכל משתמש עם פתיחת החשבון.

פתיחת החשבון

פתיחת החשבונות במערכת ההזדהות נעשית לכל אוכלוסייה במטה האחראי:

  1. לסטודנטים לתואר ראשון נעשית על פי ההנחיות של בית הספר להסמכה.
  2. למשתלמים לתארים גבוהים  על פי הנחיות בית הספר לתארים מתקדמים.
  3. סגל מנהלי בטכניון ומוסד הטכניון נפתחים ע"י אגפי משאבי אנוש בטכניון ובמוסד.
  4. סגל אקדמי  נפתחים ע"י לשכת הסגל האקדמי.

תחזוקה וניהול חשבון

לשירות המשתמשים עומדת מערכת ניהול חשבונות  בשירות עצמי באמצעות אתר
http://cis-account.technion.ac.il/ . ההזדהות באתר נעשית על-ידי ת"ז וסיסמה בתוקף, ניתן לשחזר סיסמה לחשבון קיים עם מספר הזהות והקוד הסודי.

תמיכה

מאגר תשובות לשאלות תדירות, מוקד התמיכה בטלפון פנימי 5600 ואתר http://5600.technion.ac.il  עומדים  לרשות המשתמשים.

שירותי הדואר האלקטרוני

לסגל אקדמי ומנהלי – פתיחת חשבון הזדהות טכניוני מאפשרת שימוש במערכת דואר אלקטרוני בטכניון עם הכתובת username@technion.ac.il , ומאפשרת גישה לשרת הדואר האלקטרוני
https://www.office.com/

לסטודנטים לכל התארים בטכניון ניתנים  שירותי דואר אלקטרוני ע"י שירותי ענן בתשתית של  Microsoft Office 365 , כתובת הדואר הינה username@campus.technion.ac.il , כאשר הגישה ל- Office 365 הינה בכתובת –  http://mail.campus.technion.ac.il . לאחר סיום הלימודים תהיה הכתובת username@alumni.technion.ac.il

שרתים מרכזיים

בין השרתים והשירותים שניתן לעשות בהם שימוש בהזדהות מרכזית ניתן למנות:

עודכן: 27/12/2017 , 10:04