מדיניות הטכניון בנושא חשבונות מחשב ותיבות דוא"ל

סטודנטים

  1. סטודנטים פעילים לכל תואר[1] ,כולל אלה המשמשים כנספחי הוראה ומחקר: יקבלו חשבון מחשב ותיבה עם כתובת user@campus.technion.ac.il  עם חבילת Office 365 מלאה.
  2. בוגרי תואר ראשון: כתובת התיבה תוחלף ל user@alumni.technion.ac.il עם סיום הלימודים ורישוי Office365 יוחלף מרישוי מלא לרישוי בוגר הכולל תיבת דוא"ל בלבד.
  3. בוגרי תואר שני ללא תזה: כמו בוגרי תואר ראשון.
  4. בוגרי תואר שני מחקרי עם תזה, דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים: כתובת התיבה תוחלף ל alumni עם סיום הלימודים אך כתובת campus תצטרף ככתובת משנית למשך שנה מסיום הלימודים.
  5. במקרה של תארים נוספים (דוגמא: דוקטורנט הלומד גם MBA )  התואר הגבוה הוא זה שקובע.
  6. בוגר החוזר ללמוד תואר גבוה בעל תיבת בוגר user@alumni.technion.ac.il , הכתובת הראשית תתחלף ל user@campus.technion.ac.il , כולל החלפת רישוי לרישוי מלא, כאשר alumni  תיוותר כמשנית.

סגל

סגל אקדמי ומנהלי פעיל[2] של הטכניון יקבלו תיבה עם כתובת user@technion.ac.il  עם חבילת Office 365 מלאה.

 

גמלאים

גמלאי הטכניון בעלי תיבה עם כתובת user@technion.ac.il [3] עם חבילת Office 365 מלאה - עם פרישתם יהיו זכאים לשמר את המייל בתיבה עם סיומת ייעודית g ,
user@g.technion.ac.il  , כאשר רישוי Office365 יוחלף מרישוי מלא לרישוי בוגר הכולל תיבת דוא"ל בלבד. יובהר בזאת שדוא"ל המיועד לכתובת user@technion.ac.il של גמלאי, יידחה ולא יגיע ליעדו.

 

עוזבים

סגל אקדמי ומנהלי אשר דווח כעוזב ע"י מערכות מידע הארגונית ולא פרש לגמלאות, חשבונו ותיבתו ייסגרו זמן קצר לאחר מועד העזיבה.
 
מדיניות זו מאושררת ע"י המשנה לנשיא ומנכ"ל הטכניון בתאריך 16 ליולי 2020

    


[1] כולל תלמידים בתוכניות התעודה במחלקה ללימודי חוץ

[2] כולל סגל בדרגת  פרופסור אמריטוס

[3] כולל כתובת פקולטיות דוגמת @ee.technion.ac.il