מדיניות הטכניון בנושא חשבונות מחשב ותיבות דוא"ל

סטודנטים

  1. סטודנטים פעילים לכל תואר[1] ,כולל אלה המשמשים כנספחי הוראה ומחקר: יקבלו חשבון מחשב ותיבה עם כתובת user@campus.technion.ac.il  עם חבילת Office 365 מלאה.
  2. בוגרי תואר ראשון: כתובת התיבה תוחלף ל user@alumni.technion.ac.il עם סיום הלימודים ורישוי Office365 יוחלף מרישוי מלא לרישוי בוגר הכולל תיבת דוא"ל בלבד.
  3. בוגרי תואר שני ללא תזה: כמו בוגרי תואר ראשון.
  4. בוגרי תואר שני מחקרי עם תזה, דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים: כתובת התיבה תוחלף ל alumni עם סיום הלימודים אך כתובת campus תצטרף ככתובת משנית למשך שנה מסיום הלימודים.
  5. במקרה של תארים נוספים (דוגמא: דוקטורנט הלומד גם MBA )  התואר הגבוה הוא זה שקובע.
  6. בוגר החוזר ללמוד תואר גבוה בעל תיבת בוגר user@alumni.technion.ac.il , הכתובת הראשית תתחלף ל user@campus.technion.ac.il , כולל החלפת רישוי לרישוי מלא, כאשר alumni  תיוותר כמשנית.

סגל

סגל אקדמי ומנהלי פעיל[2] של הטכניון יקבלו תיבה עם כתובת user@technion.ac.il  עם חבילת Office 365 מלאה.

 

גמלאים

גמלאי הטכניון בעלי תיבה עם כתובת user@technion.ac.il [3] עם חבילת Office 365 מלאה - עם פרישתם יהיו זכאים לשמר את המייל בתיבה עם סיומת ייעודית g ,
user@g.technion.ac.il  , כאשר רישוי Office365 יוחלף מרישוי מלא לרישוי בוגר הכולל תיבת דוא"ל בלבד. יובהר בזאת שדוא"ל המיועד לכתובת user@technion.ac.il של גמלאי, יידחה ולא יגיע ליעדו.

 

עוזבים

סגל אקדמי ומנהלי אשר דווח כעוזב ע"י מערכות מידע הארגונית ולא פרש לגמלאות, חשבונו ותיבתו ייסגרו זמן קצר לאחר מועד העזיבה.

    


[1] כולל תלמידים בתוכניות התעודה במחלקה ללימודי חוץ

[2] כולל סגל בדרגת  פרופסור אמריטוס

[3] כולל כתובת פקולטיות דוגמת @ee.technion.ac.il

עודכן: 01/07/2018 , 14:06