CIS - ראשי

למקרה שפיספסתם

היסטוריה טכנולוגית

מזה כמה חודשים ניצבת בקומת המרתף במרכז המחשבים תצוגה של פריטי טכנולוגיה בתחומי המיחשוב השונים מן העבר. "טכנוסטלגיה" מציגה פריטים שהיו בשעתו שיא הטכנולוגיה וכיום נשכחו מלב. איציק שפירא, שיזם את המיצג, ישמח לקבל פריטים נוספים בעלי ערך שיש ברשותכם בטל' 8293692 או באימייל ccaizik@technion.ac.il.

קרא עוד