CIS - ראשי

תשתית K2

הטכניון התקשר עם חברת ישראל K2 המייצגת בארץ את חברת Nintex להובלת הטמעת כלי לפיתוח מיכון תהליכים ללא כתיבת קוד. תשתית הK2- תתמשק למירב מערכות ארגוניות וSAP - בראשם. קראו עוד על השילוב הייחודי של פלטפורמת K2

קרא עוד