מדריך לפתיחת חשבון למשתמש חדש

מדיניות חשבונות המחשב בטכניון

כללי

כל סטודנט המתקבל ללימודים בלימודי הסמכה  או בתארים המתקדמים בטכניון נדרש לפתוח חשבון משתמש (User Account). חשבון  זה, המתוחזק והנתמך על ידי האגף למחשוב ומערכות מידע, מאפשר גישה למערכות כגון מערכת הרישום למקצועות, ציונים, דואר אלקטרוני ועוד משאבי מחשב בקמפוס.  מידע על מנגנון ההזדהות האחידה בטכניון ניתן לקבל באתר אגף המחשוב ומערכות מידע.

 

קוד סודי

לכל סטודנט ניתן "קוד סודי" בן 8 תווים המהווה עבורו אמצעי זיהוי ייחודי.

  1. סטודנט לכל תואר אשר לו מספר טלפון נייד מעודכן במערכת , יכול לבקש לשחזר את הקוד הסודי במסרון SMS למספר הטלפון הנייד שברשותו.
  2. סטודנט הסמכה ששכח/אבד את הקוד הסודי, ומספר הטלפון הנייד לא מעודכן במערכת, יכול לקבלו בבניין אולמן קומה 400 במדור סטודנטים בין השעות 11:00-13:00.
  3. סטודנט לתואר מתקדם ששכח/אבד הקוד הסודי , ומספר הטלפון הנייד לא מעודכן במערכת, יכול לשחזר קוד סודי אצל מזכירת התארים המתקדמים בפקולטה בה הוא לומד או במזכירות ביה"ס.

פתיחת חשבון

פתיחת חשבון המשתמש נעשית  בשירות עצמי ע"י הסטודנט באתר ניהול החשבונות
http://cis-account.technion.ac.il/  , בקישור ** אין לי חשבון, או : שכחתי את הסיסמה **
באמצעות הקוד הסודי ומילוי ההוראות. בסיום התהליך ייווצר חשבון מחשב עם שם username מתוך בחירת האפשרויות המשלבות שם פרטי ומשפחה באנגלית, דוגמא: moshecohen6 וכתובת דואר אלקטרוני moshecohen6@campus.technion.ac.il

אתר ניהול החשבונות מאפשר מגוון פעולות בשירות עצמי, כגון איפוס סיסמה, שחזור קוד סודי ועדכון מספר טלפון נייד לקבלת מסרונים.

   

דואר אלקטרוני

הטכניון מעמיד לרשות הסטודנטים מערכת דואר אלקטרוני מתקדמת המבוססת על תשתית ענן מסוג Office 365 , בין תכונותיה הבולטות ניתן לציין את גודל התיבה 50GB , נפח אחסון אישי של 1TB וזכות שימוש בתוכנת Microsoft Office ב- 5 התקנים לבחירת הסטודנט.  פרטים מלאים באתר אגף המחשוב ומערכות מידע.  גישה למערכת הדואר האלקטרוני באמצעות אתר http://mail.campus.technion.ac.il .

קיום חשבון דואר אלקטרוני הנו תנאי הכרחי לרישום למקצועות השונים  ולכל הטיפול השוטף  בנושאים מנהליים בטכניון. חשבון המחשב ישמש את הסטודנט בכל מהלך לימודיו בטכניון. הודעות רשמיות  של הטכניון תישלחנה אליו בדואר אלקטרוני ודינן כדין מכתב רשום שנשלח לכתובתו של הסטודנט.

חשבון המחשב ילווה את הסטודנט  בלימודיו בכל התארים בטכניון ויישמר עבורו גם בסיום לימודיו כבוגר (כפוף לקיום הסכם עם נותן השירות).

השימוש במחשבי הטכניון כפוף לנוהל שימוש במשאבי התקשוב בטכניון.

קישורים שימושיים

עודכן: 07/11/2018 , 08:55