מדריך לפתיחת חשבון מחשוב בטכניון

כללי

לצורך גישה למשאבי מחשוב טכניוניים, יש לפתוח חשבון מחשוב. חשבון זה, המתוחזק והנתמך על ידי האגף למחשוב ומערכות מידע, מאפשר גישה למערכות כגון: מערכת הרישום למקצועות, ציונים, דוא"ל, מאגרי מידע וכדומה.

על פי מדיניות הטכניון, פתיחת חשבונות מחשוב נעשית באופן הבא:

  • חשבונות לסגל אקדמי נפתחים ע"י לשכת הסגל האקדמי.
  • חשבונות לסגל מנהלי בטכניון ומוסד הטכניון נפתחים ע"י אגפי משאבי אנוש בטכניון ובמוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ.
  • חשבונות סטודנטים נפתחים בשרות עצמי בהתאם להנחיות המתפרסמות כאן.

תצוגת המייל לאוכלוסיות השונות:

 

אוכלוסיה
שם החשבון

סגל אקדמי ומנהלי
(כולל סגל בדרגת פרופסור אמריטוס, כולל רופאים-מורים)
סטודנטים
(כולל פוסט דוקטורנטים, כולל תלמידים בתוכניות התעודה במחלקה ללימודי חוץ)

 

הנחיות לפתיחת חשבון

פתיחת חשבון למשתמשים נעשית באתר ניהול החשבונות – http://cis-account.technion.ac.il

לאחר הקשה על ** אין לי חשבון, או: שכחתי את הסיסמה **

באמצעות הקוד הסודי ומילוי ההנחיות, בסיום התהליך יווצר חשבון מחשוב עם שם username שנבחר מבין ההצעות המשלבות שם פרטי ומשפחה באנגלית.

לדוגמה: חשבון moshecohen וכתובת דוא"ל moshecohen@campus.technion.ac.il

אתר ניהול החשבונות מאפשר מגוון פעולות בשירות עצמי, כגון שינוי סיסמה, שחזור קוד סודי ועדכון מספר טלפון נייד לקבלת מסרונים.

קבלת/שחזור קוד סודי למשתמשים

/kb/faq/services-identification/secretcode

דואר אלקטרוני

הטכניון מעמיד לרשות הסטודנטים מערכת דואר אלקטרוני מתקדמת המבוססת על תשתית ענן מסוג Office 365  .

בין תכונותיה הבולטות ניתן לציין את גודל התיבה 50GB, נפח אחסון אישי של  TB1  וזכות שימוש בתוכנת Microsoft Office  ב- 5 התקנים לבחירת הסטודנט.

פרטים מלאים באתר אגף המחשוב ומערכות מידע.  גישה למערכת הדואר האלקטרוני באמצעות אתר http://mail.campus.technion.ac.il .

קיום חשבון דואר אלקטרוני הנו תנאי הכרחי לרישום למקצועות השונים  ולכל הטיפול השוטף  בנושאים מנהליים בטכניון. חשבון המחשב ישמש את הסטודנט בכל מהלך לימודיו בטכניון. הודעות רשמיות  של הטכניון תישלחנה אליו בדואר אלקטרוני ודינן כדין מכתב רשום שנשלח לכתובתו של הסטודנט.

חשבון המחשב ילווה את הסטודנט  בלימודיו בכל התארים בטכניון ויישמר עבורו גם בסיום לימודיו כבוגר (כפוף לקיום הסכם עם נותן השירות).

השימוש במחשבי הטכניון כפוף לנוהל שימוש במשאבי התקשוב בטכניון.

קישורים שימושיים