מידע וייעוץ - תוכנות

מידע וייעוץ - תוכנות

פתח גרסה מונגשת

סיוע לאנשי הסגל האקדמי, לסטודנטים לתארים גבוהים ולסגל המנהלי בשימושי מחשב למחקר ולהוראה במגוון רב של תוכנות ועל מספר מערכות הפעלה.

הסיוע מתחיל משלב רכישה והפצת התוכנה. לפני ההפצה מתקינים את התוכנה, כותבים הוראות התקנה ועדכונים חשובים ביחס לגרסאות קודמות.

לחלק מהתוכנות קימת תמיכה מורחבת הכוללת עזרה מעמיקה למשתמשים הנעשית באמצעות סדנאות ויעוץ אישי.

להלן ימי עיון וקורסים של התוכנות הנתמכות

עודכן: 28/08/2014 , 12:12