רכישת תוכנות

קימים מספר מסלולים לרכישת תוכנות בטכניון:

רכישת תוכנות לחברי סגל על חשבון תקציב מחקר

יש להיכנס לפורטל הסאפ: http://portal.technion.ac.il

לשלבי רכישה מפורטים בפורטל ראה מדריך קצר.

במסלול הזה נכנסים לחנות התוכנות ומתבקשים לשלם מתקציב המחקר.

רכישת תוכנות לסטודנטים עם חיוב כספי (כמו שכר לימוד)

יש להיכנס לחנות התוכנות:      http://e-software.technion.ac.il

רכישת תוכנות ע"י עובדי הטכניון עם חיוב כספי מהמשכורת

יש להיכנס לחנות התוכנות:    http://e-software.technion.ac.il

רכישת תוכנות על חשבון תקציב פקולטי

רכישת תוכנות על חשבון תקציב פקולטי נעשית בשני שלבים:

הראשון הזמנת התוכנה ע"י המהנדס הפקולטי והשני ביצוע התשלום ע"י העוזר למינהל.

  1. להזמנת התוכנה המהנדס הפקולטי נכנס לאתר ניהול חשבונות המחשב  ומקיש על: "רכישת תוכנות עבור הפקולטה". נפתח הדף של הכניסה לחנות התוכנות. מהנדס הפקולטה מקליד את פרטי החשבון של עצמו .
    הוא מבצע את הזמנת התוכנה ועם הפעלת "סיום הקניה"  (check out) מופיע מסך המציג קוד שמאפשר את ביצוע התשלום.
    המהנדס הפקולטי מקבל גם הודעת דוא"ל עם הקוד הנ"ל.
    המהנדס הפקולטי מעביר לעוזר למינהל את הדוא"ל הנ"ל.
  2. לביצוע התשלום העוזר למינהל של הפקולטה נכנס לחשבון פורטל ה-SAP  של עצמו ומקיש על צלמית "רכישה" ובהמשך על "מרכז המחשבים-תוכנות".

רכישת תוכנות Adobe

אגף המחשוב ומערכות מידע לא תומכת  בקניית מוצרי Adobe.

במסגרת הסכם בין הספק לבין מחלקת "רכש" של הטכניון, ניתן לרכוש  את המוצרים האלה באמצעות הזמנת משיכה בפורטל ה-SAP. הספק הוא: "אקדמק שיווק תוכנה".