מה פרטי הכניסה שלי (שם משתמש/סיסמה)?

מה פרטי הכניסה שלי (שם משתמש/סיסמה)?

פתח גרסה מונגשת

עבור סגל מנהלי/אקדמי: שם המשתמש והסיסמא זהים לחשבון Technion

עבור סטודנטים דיירי מעונות: שם המשתמש והסיסמא זהים לחשבון campus

ראה: הזדהות אחידה

 

עודכן: 10/01/2019 , 12:54