מערכת ענ"מ

מערכת ענ"מ

פתח גרסה מונגשת

התקנת מערכת הענ"מ:

על מנת להתקין את מערכת הענ"מ במחשבכם, יש לפעול ע"פ ההנחיות בקישור זה.

 

הזדהות וכניסה למערכת:

הזדהות וכניסה למערכת יבוצעו תחילה בחלון האפליקציה הראשון שיפתח (Ericom) באמצעות הזדהות אחידה ולאחר מכן במסך ענ"מ באמצעות משתמש הענ"מ.

 

תקלה במערכת הענ"מ:

במקרה של תקלה במערכת הענ"מ, יש לפנות למוקד התמיכה בטלפון או באתר התמיכה.

עודכן: 13/09/2016 , 14:39