שם משתמש וסיסמה אישית

שם משתמש וסיסמה אישית

פתח גרסה מונגשת

שם משתמש וסיסמה אישית:

סטודנטים בלימודי הסמכה (תואר ראשון), סטודנטים בלימודי מוסמכים (תואר שני ושלישי),  וסטודנטים בלימודי חוץ בלבד:

שם המשתמש הוא כפי שנבחר בעת יצירת החשבון הטכניוני, בצירוף סיומת קמפוס:

UserName@campus.technion.ac.il.

*

סגל אקדמי ומנהלי:

שם המשתמש הוא כפי שנוצר עבורכם, בצירוף סיומת טכניון בלבד:

UserName@technion.ac.il.

*

סיסמה אישית עבור כלל המשתמשים (סטודנטים בכלל התארים וסגל):

הסיסמה האישית היא סיסמת ההזדהות האחידה כפי שנקבעה על-ידיכם באתר לניהול חשבונות מחשב.

עודכן: 13/08/2018 , 19:30