האם ניתן לדחות/לאשר בקשות של קבוצת עובדים ביחד?

האם ניתן לדחות/לאשר בקשות של קבוצת עובדים ביחד?

פתח גרסה מונגשת

ודאי, באפשרותך לאשר/לדחות בקשות בשלוש דרכים:

1.פרטני- אישור/דחיית כל שורה בנפרד: ע"י כניסה לבקשה עצמה וטיפול בה.

2.גורפת-סימון כל השורות ואישורן/דחייתן: יש ללחוץ על כפתור "סימון הכל" הנמצא בפינה הימנית-העליונה בטבלה -> לבחור באפשרות "בחר הכל", כל השורות מסומנות כעת -> ניתן לבחור באפשרות "אשר הכל" או "דחה הכל".

3. מרוכזת-בחירה וסימון מספר שורות ואישורן/דחייתן: על מנת לאשר/לדחות בצורה מרוכזת יש להיעזר במקש מקלדת Ctrl, החזק את מקש Ctrl לחוץ וסמן בו זמנית את השורות שברצונך לאשר/לדחות, אותן שורות ייצבעו בכתום, וכעת ניתן להקיש על "אשר הכל" או "דחה הכל".

עודכן: 21/05/2014 , 14:59