סקירת זמן עבודה

סקירת זמן עבודה

פתח גרסה מונגשת

בעמוד זה ניתן לראות את סיכום שעות העבודה לחודש.

יש לבחור למעלה את החודש המתאים, ולראות את דו"ח סיכום הנוכחות לאותו החודש. הדו"ח מובא בפורמט PDF, ומוצג בתצוגה מקדימה.

עודכן: 21/05/2014 , 11:27