נרשמתם לקורס וטרם רשמו אתכם ב- Moodle?

נרשמתם לקורס וטרם רשמו אתכם ב- Moodle?

פתח גרסה מונגשת

ניתן להצטרף כ"סטודנט אורח" לקורסים. סטודנט אורח הוא סטודנט שאינו רשום /טרם נרשם לקורס באופן רשמי. לסטודנט אורח כל הזכויות בקורס של סטודנט מן המיניין (פתירת תרגילים, השתתפות בפורום וכו').

ניתן להצטרף כסטודנט אורח לקורסים ב-Moodle על-ידי רישום עצמי לרשימת התפוצה של הקורס. הרישום ייכנס לתוקף למחרת היום.

וודאו קודם לכן שלקורס יש אתר במערכת על-ידי חיפוש ברשימת הקורסים הקיימים במערכת. קישור לרשימה מופיע בתחתית רשימת הקורסים שלכם.

שימו לב! רישום דרך רשימת התפוצה מאפשר רק כניסה לאתר הקורס ואינו מהווה תחליף לרישום הרשמי באתר לימודי הסמכה.

עודכן: 29/07/2014 , 11:27