מעונות זוגות או משפחות עם ילדים

מעונות זוגות או משפחות עם ילדים

פתח גרסה מונגשת

סטודנטים שמבקשים מעונות לזוגות או משפחה עם ילדים ימלאו טופס בקשה בהליך ותיקים באתר המעונות.

לזוגות ללא ילדים בכתובת: https://dorms.web.technion.ac.il/couples

לזוגות עם ילדים בכתובת: https://dorms.web.technion.ac.il/families

עודכן: 10/04/2016 , 11:25