מהו הבאנדל?

מהו הבאנדל?

פתח גרסה מונגשת

הבאנדל כולל 2 מרכיבי שירות:

תשתית ADSL המסופקות ע"י חברת בזק

ספק אינטרנט ISP המבוצע ע"י חברת בזק בינלאומי

עודכן: 18/02/2015 , 11:50