האם צריך להנגיש אתר סגור בסיסמה?

האם צריך להנגיש אתר סגור בסיסמה?

פתח גרסה מונגשת

נדרש להנגיש את תשתית האתר.
לגבי קבצים המועלים לאתר קיים פטור מהעלאת קבצים נגישים רק במידה ורשומים לשירות האינטרנט של האתר 500 משתתפים בו זמנית.

עודכן: 28/02/2021 , 13:50