הנגשת אתרים

הנגשת אתרים

פתח גרסה מונגשת

הנגשת אתרים - שאלות נפוצות

במהלך חודש מאי פורסמה טיוטא של תקנות לגבי הקלות הניתנות למוסדות להשכלה גבוהה בנושא נגישות אתרים. ההקלות ניתנות מתוך הבנה שאתרים כאלו שונים מאתרי אינטרנט רגילים בכך שהם אינם מנוהלים על ידי ישות מרכזית אלא פועלים בסביבה אקדמית מבוזרת, וקהל היעד שלהם הוא בד"כ עמיתים בחו"ל.
נכון לרגע זה (סוף חודש יוני), התקנות עדיין לא אושרו. יתר על כן, יש אי הסכמה בין משפטנים שונים לגבי האופן בו יש לפרש את ההקלות הללו.
למרות זאת, לצורך השקיפות וכדי לאפשר לבעלי האתרים בטכניון לפעול בצורה אופטימלית, מצאנו לנכון לכתוב את השאלות/תשובות להלן, מתוך הנחה שהתקנות תאושרנה ושהפרשנות שקיבלנו לגביהן הינה נכונה.
אי לכך, ייתכן שנצטרך לשנות בעתיד חלק מהתשובות שאנו נותנים ועל אתרי הטכניון יהיה להתאים את עצמם להנחיות החדשות.

יש לכם שאלות נוספות? אנא שלחו לנו אותן במייל  wp@technion.ac.il

עודכן: 11/03/2019 , 16:15