פיתוח אתרים

המדור לפיתוח אתרי אינטרנט הוקם במטרה לספק לסגל הטכניון אמצעים לבנות אתרי אינטרנט במהירות, בקלות ובעלות נמוכה, ולתחזק אותם לאורך זמן. המדור מרכז כיום את פעילות בניית האתרים בטכניון ומציע מגוון של אפשרויות ויישומי אינטרנט לאנשי הסגל האקדמי והמנהלי.

שירותים

 1. אתרים אישיים, אתרי מעבדות, קבוצות מחקר, כנסים (או כל אתר פשוט אחר) – המדור מציע בנייה עצמית של אתרים על מערכת WordPress מרובת אתרים (multi-site) בליווי ותמיכה של צוות האתר, השרות המוצע מפורט להלן:
  a. הדרכה
  i.      מגוון מדריכים מפורטים בעברית למרבית הפעולות במערכת
  ii.      סדנת היכרות עם המערכת
  iii.      הדרכה אישית בשימוש במערכת ליישומים מורכבים או למי שמתקשה בלימוד עצמי
  b. בניית ראשונית של האתר עצמו - במידה שנדרש לוח זמנים צפוף או שאין אדם בעל יכולת טכנית בגוף שמבקש את האתר
  c. שדרוג, תחזוקה וגיבוי של המערכת הפוטרת את בעלי האתרים מתחזוקה כלשהי.
  d. פיתוח יישומים או התקנת תוספים שעשוי להיות להם שימוש בידי משתמשים אחרים במערכת.
  e. פיתוח ערכות נושא גראפיות
 2. אתרים מורכבים בעלי טיפוסי תוכן ייחודיים או גרפיקה ייחודית – לדוגמה האתרים שלהלן הצריכו תכנות ופיתוח ייעודי:
  http://cis.technion.ac.il
  a. אתרים מסוג זה ייבנו בידי אנשי המדור על מערכת WordPress multi-site מקבילה.
  b. תוכן האתרים הללו ייערך ויתוחזק באופן בלעדי בידי מזמיני האתר.
 3. אתרי פקולטות – אגף המחשוב יארח מערכת WordPress multi-site נוספת המיועדת באופן בלעדי לפקולטות בטכניון ומותאמת לצרכיהם. המערכת מנוהלת בידי אגף השיווק.
 4. שרת אירוח לאתרים – עומד לרשות כל מי שהשירות בכל האפשרויות האחרות אינו עונה על צרכיו. למעוניינים ייפתח חשבון לפיתוח עצמאי של אתר על שרת של אגף המחשוב בכפוף לתנאים שלהלן:
  a. ניתן לאחסן מערכות מבוססות WordPress בלבד. במקרים מיוחדים שמחייבים זאת, ובהתייעצות עם אגף המחשוב ניתן להתקין גם מערכות Drupal.
  b. אירוח על שרתי Windows של אתרי .NET באחריות מדור תשתיות מיקרוסופט.
  c. כל פרויקט חייב להיעשות בידי קבלן מורשה שהתקבל במכרז הטכניוני לבניית אתרים.
  d. בעלי החשבון מתחייבים לתחזוקה שוטפת ואבטחת האתר כולל שדרוגים תקופתיים שייעשו בידי קבלן מורשה שהתקבל במכרז הטכניוני.
  e. האתר יעבור בדיקות אבטחה ויעמוד בכללי הנגישות והפרטיות לפני פרסומו ברשת כמפורט במסמך זה
 5. מערכת אתרים למוסמכים – מאפשרת לכל תלמיד לתארים מתקדמים להקים אתר על מערכת וורדפרס מרובת משתמשים למשך לימודיו בטכניון. לרישום: https://webgr.technion.ac.il/
 6. סיוע בפנייה לחברות בית חיצוניות – ביוזמת האגף למחשוב נבחרו במסגרת חוק חובת המכרזים שתי חברות לפיתוח אתרים עבור פרויקטים דחופים או גדולים ומורכבים שאין למדור לפיתוח אתרים כוח אדם מספיק להתמודד איתם. החברות שזכו במכרז עמדו בשורה של תנאי סף של מקצועיות ורמת מחיר. כל גוף בטכניון רשאי לפנות אליהן ישירות באמצעות יפעת דוד-דנקמפ באגף רכש ומינהל.
  מי שצריך עזרה בתהליך או יעוץ, מבחינה מקצועית או כספית, מוזמן לפנות למדור לבניית אתרים לקבלת ליווי וסיוע.
 7. שירות לתשלומים מקוונים – בסיוע אגף הכספים המדור יסייע בהתקנת מסוף סליקה באתר. לפתיחת תהליך לשילוב סליקה באתר יש לפנות אל משה גליקשטיין באגף המחשוב.
 8. פיתוח עצמי ופרויקטים מיוחדים – במקרים שיאושרו בידי הנהלת האגף יקח על עצמו המדור לפיתוח אתרים פרויקטים מיוחדים שיבוצעו בידי המדור עצמו לפי הזמנה.
 9. יעוץ – הידע והניסיון הרב שנצברו בידי עובדי המדור לפיתוח אתרים והאגף למחשוב מאפשרים לנו לתת יעוץ בכל נושא הנוגע לפיתוח אתרים ויישומי אינטרנט. מומלץ לפנות אלינו בכל שאלה גם בנושאים שאינם נוגעים ישירות לתחומי השירות שפורטו.

הנחיות למפתחי אתרים

 1. לצפייה בהנחיות המלאות לחצו כאן

מדיניות שירות

מגוון האפשרויות שפורט לעיל נותן מענה לכל צורך בפיתוח אתרים שעשוי לעלות בטכניון. כדי לאפשר לנו לספק שירות מיטבי אנו מבקשים מהפונים לנהוג לפי המפורט להלן בכל פניה:

 1. יש לפנות באימייל אל wp@technion.ac.il
 2. יש לצרף פרטי קשר של הפונה בחתימה בגוף ההודעה:
  1. שם
  2. טלפון
  3. אימייל
  4. יחידה
 3. במידה שהפנייה נוגעת לאתר קיים יש לצרף את כתובתו.
 4. במידה שהפנייה היא המשך לתכתובת שהחלה קודם לכן יש לצרף את התכתובת כציטוט בתחתית ההודעה.
 5. כל השירותים ניתנים בחינם אלא אם צוין אחרת.