eduroam

eduroam היא רשת עולמית בה חברים מוסדות להשכלה גבוהה מכל העולם. הרשת מאפשרת לקהילה האקדמית, חברי הסגל ולסטודנטים להתחבר לאינטרנט בצורה קלה מכל מוסד אקדמי בעולם החבר בפרויקט באמצעות הזדהות מול הטכניון.

כל שנדרש הוא הפעלת המחשב/ההתקן הנייד (דוגמת טלפון סלולרי או טבלט) בשימוש בשם המשתמש והסיסמה במוסד ממנו בא המשתמש וזאת לאחר ביצוע פעולת רישום חד פעמית לשירות.

כל חבר סגל חוקר וסטודנט  מהטכניון המגיעים למוסד אקדמי החבר בשירות זה (Eduroam) יכול להתחבר לרשת באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלו ב active directory הטכניוני. באופן זה, אין צורך יותר לדעת ולהגדיר את אופני השירות לתשתית המקומית של המוסד המרוחק, וניתן להתחבר בקלות לטכניון.

   

להלן הוראות התחברות ראשונית לשירות זה והוראות השימוש בו:

להגדרה אוטומטית- יש לבצע את ההתקנה המתאימה למערכת ההפעלה.

במסך ההזדהות לרשת  username/password, יש לרשום:

משתמשי הסגל האקדמי והמנהלי:

username המשמש להזדהות טכניונית אחידה דוגמת  username@technion.ac.il

password , סיסמת כניסה של חשבון זה המנוהלת באתר ניהול החשבונות.*

סטודנטים לכל התארים:
username המשמש להזדהות טכניונית אחידה
username@campus.technion.ac.il

password  סיסמת כניסה של חשבון זה המנוהלת באתר ניהול החשבונות. *

* מי שלא החליף סיסמה מ 1-8-2013 נדרש ראשית להחליף את הסיסמה באתר ניהול החשבונות

 

יש לבצע את הוראות ההתחברות הראשונית בעודכם בטכניון!

למידע מלא ומפורט לגבי רשת Eduroam ורשימת המוסדות החברים בה, אנא בקרו באתר הפרויקט בכתובת - http://www.eduroam.org

לאפליקציה ל-iPhone -
https://itunes.apple.com/il/app/eduroam-companion/id480611749?mt=8

לתמיכה, ומתן מענה לשאלות בנושא זה אנא כתבו אל:
Eduroam-support-l@listserv.technion.ac.il