התקנת Eduroam בעזרת תוכנת עזר

כאשר ניגשים לכתובת:

https://cat.eduroam.org/?idp=164

QR code eduroam Site

מקבלים את האתר שמסייע בהתקנת התקשורת ל-Eduroam

אם זוהתה מערכת ההפעלה הנכונה, יש להקליק עליה.

eduroam Site macOS

או:

eduroam site Windows

אם רוצים לבחור במערכת הפעלה אחרת, יש להקיש על Choose another installer to download

eduroam Site Start

יש להקליק על מערכת ההפעלה המתאימה ולהוריד את הקובץ המתאים.

יופיע המסך הבא

eduroam site download

יש לחקות עד הודדת הקובץ ולהריץ אותו.


בשלב ההרצה ב-Windows יופיע המסך הבא:

eduroam_installer_Windows_start

יש להקליק על Next.

יופיע המסך הבא:

eduroam_installer_Windows_2

יש להקליק על OK ויופיע מסך הזדהות.

יש לרשום בשדה המשתמש (Username):

  • עבור סטודנטים — username@campus.technion.ac.il
  • עבור סגל אקדמי ומנהלי — username@technion.ac.il

יש להקליד את סיסמת המשתמש פעמיים ויש להקליק על Install וההתקנה תתבצע.

eduroam_installer_Windows_credentials

יופיע מסך ההתקנה:

eduroam_installer_Windows_progress

ובסוף ההתקנה יופיע מסך. יש להקליק על Finish.click-on-finish


יש להקליק על-Connect:

ולחקות עד המסך הבה — Connected, secured:


הערה חשובה: בפעם הבאה שתשנה את סיסמת הטכניון עליך לחזור על תהליך זה מההתחלה.