תקשורת מהמעונות

שירותי האינטרנט במעונות מסופקים על-ידי חברת הוט.

לדיירי המעונות מאופשרת גישה לשרתי הווידאו של הטכניון, הספריה, הדוא"ל ולפורטל הטכניון .

כתובת הפורטל: https://portal.technion.ac.il/irj/portal

גישה מלאה לרשת הטכניון ולשירותיה מאופשרת באמצעות שימוש בהתקן מחולל סיסמאות.

מידע לגבי התחברות לרשת הטכניון, באמצעות התקן מחולל סיסמאות, ניתן לקבל באתר האגף למחשוב ומערכות מידע בקישור הבא: התחברות מחוץ לקמפוס

בכל מקרה של תקלה/בעיה/שאלה בהתחברות לרשת הוט במעונות, יש לפנות למוקד התמיכה של הוט לפי ההנחיות באתר אס"ט, הנמצא בקישור הבא:

אינטרנט וטלוויזיה במעונות -HOT