התחברות מחוץ לקמפוס

בהתאם להחלטת הנהלת הטכניון אגף מחשוב ומערכות המידע בטכניון הפסיק לתת שרותי ספק אינטרנט לכל האוכלוסיות החל מ- 1.3.2015 ועבר לשרותי ספק חיצוני , בזק בינלאומי זכיין מכרז מחב"א.

רשות המחקר במוסד הטכניון  מטפלת  בנושאים המנהלתיים של אוכלוסיית הזכאים הממומנים ע"י תקציבי מחקר במוסד הטכניון בלבד.