התחברות מחוץ לקמפוס

בהתאם להחלטת הנהלת הטכניון , אגף המחשוב ומערכות המידע בטכניון מפסיק לתת שירותי ספק אינטרנט לכל האוכלוסיות החל מ- 1.3.2015 ועובר לשירותי ספק חיצוני, בזק בינלאומי  זכיין מכרז מחב"א.

תהליך המעבר המנהלתי של לקוחות אשר השתמשו בשירות האינטרנט של הטכניון מטופל ע"י רשות המחקר במוסד הטכניון לאוכלוסיית הזכאים הממומנים ע"י תקציבי מחקר במוסד הטכניון בלבד.

תמיכה טכנית למעבר בשירות עצמי אפשר לקבל מהמדריכים בדף זה או במוקד השירות בבזק בינלאומי בטלפון 076-5555899 הזמין 24 שעות ביממה. יש להזדהות בפני המוקד כ – "משתמש טכניון" עם מספר תעודת זהות ושם החשבון.