תקשוב

תקשורת — סוגי שירותים ופעילויות

שירותי התקשורת המסופקים על-ידי האגף למחשוב רבים ומגוונים ומטרתם לתמוך בפעילויות המחקר, ההוראה והמנהל בטכניון. תשתית התקשורת הטכניונית כוללת כבילה קווית, אופטית ואלחוטית, ציודי תקשורת ומערכות תומכות נלוות, ומאפשרת שימוש במספר רב של פרוטוקלי תקשורת נתונים. מערכות התקשורת מנוהלות, מפותחות, מתוחזקות ומנוטרות על ידי צוותים שונים באגף למחשוב.

בין השאר, מסופקים לקהל המשתמשים השירותים המרכזיים הבאים:

  • חיבוריות לרשת האקדמית בארץ ובעולם
  • חיבוריות לאינטרנט
  • אספקת שירותי התקשרות לרשת המקומית מחוץ לקמפוס
  • ניהול הרשת הטכניונית האלחוטית
  • ניטור והגנה מפני פעילות מזיקה מתוך ומחוץ הרשת המקומית
  • קביעת סטנדרטים לציודי תקשורת בטכניון
  • איתור ומתן מענה לבעיות משתמשי קצה
  • הפעלת ותחזוקת תשתית גבוי לתשתית התקשורת הראשית הפעילה