BlueKeep - פגיעות קריטית בשירות Remote Desktop Services בגרסאות ישנות של מערכת ההפעלה Windows (עדכון ותזכורת)

04/11/2019

מיקרוסופט פרסמה בחודש מאי האחרון כי זוהתה פגיעות קריטית בשירות Remote Desktop Services (CVE-2019-0708), המשמש לגישה מרחוק לתחנות עבודה ושרתים הפועלים על גבי מערכת ההפעלה Windows, בגרסאות ישנות.

הגרסאות הפגיעות הינן Windows XP, 2003, 7, 2008.

מערך הסייבר הלאומי התריע מיד לאחר הפרסום לגבי הצורך לעדכן מערכות הפעלה אלו.

[עדכון 2] בימים האחרונים זוהתה פעילות תקיפה המנצלת פגיעות זו להתקנת פוגען המבצע כריית מטבעות וירטואליים.

אנו חוזרים וממליצים בתוקף לבחון ולהתקין את עדכוני האבטחה הרלוונטיים בהקדם האפשרי.

משה גליקשטיין

קרא מסמך מצורף