מערכת מנהל תלמידים

מערכת מנהל תלמידים מכילה את תתי המערכות הבאות :


תשתיות אקדמיות

תת מערכת תשתיות אקדמיות כוללת את ההגדרה והתחזוקה השוטפת של מידע תשתיתי אקדמי, מבנה ארגוני-אקדמי, חוקה עסקית ותקנונים, שמהווים את הבסיס לבנייה ולניהול הקטלוג של תכניות ומסלולי הלימוד, והמקצועות השונים הנלמדים בטכניון.


ניהול ההוראה

תת-מערכת ניהול ההוראה כוללת את התהליכים האדמיניסטרטיביים הקשורים בהוראה ובניהול השוטף של הלימודים בטכניון


סטודנט אקדמי

תת-מערכת זו מלווה את הסטודנט לכל אורך מסלול הלימודים האקדמי


רישום וקבלה

תת-מערכת זו תומכת בניהול תהליך ההרשמה ללימודים במוסד החל משלב ההתעניינות ועד לקבלה או לחילופין דחיית בקשת המועמד ללמוד בטכניון


חשבונות סטודנטים

תת מערכת חשבונות סטודנטים מתנהלת במחלקת חשבונות סטודנטים, ומנהלת את כל התהליכים הקשורים לשכר הלימוד של הסטודנט ולגביית כספים.


סיוע לסטודנט

תת מערכת סיוע לסטודנט כוללת:

 • ניהול תקציב והקצאת מלגות מוסמכים
 • ניהול מלגות סיוע כלכלי
 • ניהול המעונות
 • שירותי דיקנט נוספים

 

פורטל לסטודנטים לתארים מתקדמים
מספק שירותים שונים:

 • כל המידע למתעניינים בלימודים לתארים מתקדמים בטכניון
 • כל המידע לסטודנטים חדשים
 • כל המידע לסטודנטים פעילים
 • מידע לסטודנטים פעילים על מלגות
 • מידע לסטודנטים פעילים על השתלמויות, לימודים וכנסים בחו"ל
 • מידע לסטודנטים מסיימים על תהליכי סיום הלימודים.
 • אירועים והודעות
 • מידע לסטודנטים בינלאומיים הלומדים לתארים מתקדמים.
 • מידע לבוגרי תארים מתקדמים
 • מידע למנחי הסטודנטים
 • מידע על התזות והמחקרים של הסטודנטים.
 • מידע על הקורסים הנלמדים ביחידות האקדמיות
 • טפסים לסטודנטים בנושאים שונים.
 • תדפיסי ציונים