מערכת חשבונות סטודנטים

מערכת חשבונות סטודנטים אחראית על ניהול מצבו הכספי של כל סטודנט מרגע הרשמתו לטכניון, לאורך כל התארים השונים שהוא לומד (כולל אוכלוסיית הסטודנטים במכינה). המערכת מושפעת מכל שינוי במצבו האקדמי של הסטודנט בכל תואר ומסלול שהוא עובר ומתוך כך נגזר מצבו הכספי. היא אחראית על חיוב נכון של שכר הלימוד שלו ,תשלומי המלגות השונים למועמדים וסטודנטים בכל התארים (מלגות הצטיינות  וסיוע לתואר ראשון ומילגאים במוסמכים), נושא של הלוואות לסטודנטים (קרן מלוה) וחיובים שונים לכל אורך הדרך כגון: שעורי עזר,חניה, יעוץ, ערעורי בחינות וכדומה עד החיוב  עבור הדיפלומה.

יש טיפול מיוחד באוכלוסיות מיוחדות כגון: סטודנטים זרים , סטודנטים מלימודי המשך. כמן כן מנהלת המערכת את כל התשלומים של הסטודנט הנוגעים לשכר דירה במעונות כולל תשלומי חשמל, מים ואינטרנט במעונות.

המערכת גם אחראית על קשר עם גורמים חוץ טכניוניים להעברת נתונים כגון: ביטוח לאומי, למ"ס וכדומה.