ניהול משאבי אנוש ושכר

אודות המחלקה ליישומי משאבי אנוש, שכר, ומערכות המידע הניהולי:

המחלקה אחראית לשלוש קבוצות יישומים:

מערכת משאבי אנוש – המערכת תומכת בתהליכי הטיפול באוכלוסיות השונות של העובדים וחברי הסגל, ומקיפה את כלל התהליכים החל בקליטת מועמד והעסקתו, דרך הטיפול בפרט במהלך העבודה ועד לפרישה. המערכת משרתת באופן ישיר את אגף משאבי אנוש, מחלקת משאבי אנוש של מוסד הטכניון ולשכת הסגל האקדמי, ובאופן עקיף את מנהלי היחידות ואת כלל העובדים וחברי הסגל.

מערכת השכר – המערכת מטפלת בחישוב השכר של כל אוכלוסיות הטכניון ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם אגף הכספים בטכניון ומחלקת השכר של מוסד הטכניון. צוות השכר עוסק באופן רציף ביישום כל השינויים בתקנות, חקיקות וההסכמים אשר יש להם השלכה על חישוב השכר.
מערכות המידע הניהולי – מערכות המיועדות לדוחות וניתוחים לשימוש הגורמים המנהליים השונים במנהלת הטכניון ובפקולטות. מערכות אלה מושתתות על נתונים הנגזרים מדי לילה מהמערכות התפעוליות השונות, ומעמידות לרשות המשתמשים כלים גמישים וידידותיים להרצת דוחות בחתכים שונים.קיימות 2 מערכות מידע ניהולי:

מערכת BW – הכוללת דוחות בנושאים המנוהלים במערכות SAP כגון: מערכות הפיננסים והתקציב, ניהול מענקי מחקר, המערכות הלוגיסטיות, תחזוקה, ניהול המכירות, CRM – לימודי חוץ , CRM – מועמדים.

מערכת DW – כוללת דוחות בנושאי הסגל האקדמי ומנהל התלמידים (מועמדים, סטודנטים בהסמכה ומוסמכים, קורסים, בוגרים, שכ"ל).

טלפון: 5600
פקס מערכות מידע: 5727
פתיחת תקלה 5600.technion.ac.il