Campus

Campus

פתח גרסה מונגשת

חשבונות ה-campus משמשים לגישה למספר מערכות:

גישה לרשת האלחוטית המאובטחת TECHSEC ולרשת האקדמית EDUROAM

כניסה למחשבים בחוות המחשבים הפקולטיות מהחווה או בחיבור (טרמינל) מרחוק.

עודכן: 13/08/2019 , 18:44
 • החלפת סיסמה ותוקף סיסמה

  פתח גרסה מונגשת

  הסיסמה האישית, בצמוד לתעודת הזהות ו/או שם המשתמש האישיים, מהווים את פרטי "ההזדהות האחידה" להתחברות לעיקר שירותי הטכניון ברשת.

   

  מטעמי אבטחת מידע, הסיסמה האישית המשמשת להזדהות ולהתחברות לשירותי הטכניון תקפה למשך שנה אחת בלבד מיום הגדרתה ויש לעדכנה טרם פקיעתה.

   

  לא ניתן להתחבר לשירותי הטכניון באמצעות סיסמה שגויה או סיסמה שפג תוקפה (תתקבל הודעת שגיאה).

   

   ניסיונות חוזרים ונשנים להתחברות באמצעות סיסמה שגויה או שפג תוקפה יובילו לנעילת החשבון.

   

  יש לעדכן את הסיסמה במועד הנדרש - המערכת תתריע על-כך באמצעות דוא"ל שיישלח אל כתובת המייל הטכניונית הרלוונטית, בסמוך למועד פקיעת הסיסמה.

   


  אופן עדכון/שינוי הסיסמה:

  ניתן לעדכן ולשנות את הסיסמה בכל עת באמצעות המערכת לניהול חשבונות מחשב.

  במידה והססמה ידועה ובתוקף:

  1. יש להתחבר באמצעות פרטי ההזדהות האחידה: תעודת זהות, שם החשבון והסיסמה הנוכחית.
  2. יש לעדכן סיסמה תחת האפשרות "שינוי סיסמה" על-פי ההנחיות בעמוד.

  במידה והססמה אינה בתוקף או שאינה ידועה:

  1. התחבר לאתר ניהול החשבונות
  2. במסך ההזדהות, יש לבחור באפשרות חסר לי: שם חשבון/סיסמה/קוד סודי

  3. יש להזדהות באמצעות מספר תעודת זהות וקוד סודי אישי.

  4. יש לעדכן סיסמה תחת האפשרות "שינוי סיסמה" לפי ההנחיות בעמוד.


  *שימו לב - לאחר עדכון הססמה במערכת לניהול חשבונות מחשב, יש לעדכן את הססמה בדפדפני האינטרנט השומרים באופן אוטומטי פרטי הזדהות וססמאות; וכן בהתקנים ואפליקציות נוספים המנסים להתחבר לדוא"ל האלקטרוני.


  הוראות לקביעת סיסמה:

  • עליה להכיל 8-20 תווים.
  • יש לכלול לפחות 3 סוגי תווים מתוך 4 הקטגוריות הבאות:
   • אותיות אנגליות קטנות
   • אותיות אנגליות גדולות
   • ספרות
   • תווים מיוחדים, לדוגמא: ,.#%^&-_  למעט אחד מהתווים  ( ) * ? ! \ [ ] @ 
  • אין לכלול מילה הקיימת במילון האנגלי.
  • אין לכלול אותיות בשפה שונה מאנגלית
  • אין לכלול חזרות (למשל YYY)
  • אין לכלול תוים עוקבים (למשל 123, qaz, uvw)
  • אין לכלול את הסיסמה הנוכחית של החשבון
  • אין לכלול את שם החשבון שלך
  • אין לכלול את השם האמיתי שלך

  עודכן: 13/08/2019 , 18:44

 • שכחתי את הקוד הסודי שלי. איך ניתן לקבלו ?

  פתח גרסה מונגשת

  עבור סטודנטים זה הקוד הראשוני בן 8 הספרות שקיבלתם בעת הרשמתכם ללימודים לטכניון (אם לא שיניתם את הסיסמא לאתר ה moodle, זה אותו הקוד). עבור עובדים זהו קוד הסודי שקיבלתם במייל בעת העסקתכם בטכניון.

  מי שאינו יודע את הקוד הסודי, יכול לשחזרו* ולקבלו בסמס בעזרת לחיצה על "חסר לי הקוד הסודי".

  שימו לב: מטעמי אבטחת מידע, הקוד הסודי האישי ישלח אליכם למספר הטלפון הנייד השמור במערכת. במידה ומספר הטלפון הנייד אינו שמור במערכת, תתקבל הודעת שגיאה מתאימה ולא יתאפשר שחזור עצמאי של הקוד הסודי. אם נתקלתם בבעיה זו – נא לפנות לשלב מספר 5.

  * על מנת שתהליך השחזור יצליח, מספר הטלפון הנייד חייב להיות מעודכן במערכת: כיצד מעדכנים את הטלפון הסלולרי במערכות הטכניון?

  1. יש להיכנס לקישור הבא ולבחור באופציה "חסר לי: שם משתמש/סיסמה/קוד סודי" כמוצג באיור:

  2. יש להכניס את ה ת.ז המלאה (9 ספרות) וללחוץ על "חסר לי הקוד הסודי":

  img_599967d26d88d

  3.  תחת "סוג הקוד הסודי" יש לבחור "הקוד הסודי הקבוע שלי":

  4. לאחר מכן תקבלו את המסך הבא:

  כיצד מעדכנים את הטלפון הסלולרי במערכות הטכניון?

   

  5. אפשרויות שחזור נוספות:

  סטודנטים בלימודי הסמכה:

  יש לפנות אל מזכירות לימודי הסמכה, בבניין אולמן חדר 400.

  סטודנטים בתארים מתקדמים:

  יש לפנות אל מזכירות לימודי מוסמכים או לביה"ס לתארים מתקדמים.

  סטודנטים בלימודי חוץ:

  יש לפנות לבניין אולמן חדר 400, ליד אשנבי הפקולטות
  או לאורית בטל' 4465.

  סגל:

  יש לפנות למהנדס פקולטי או לאחראי מחשוב.

  עודכן: 13/08/2019 , 18:44