האם יש גישה לרשת הטכניונית?

האם יש גישה לרשת הטכניונית?

פתח גרסה מונגשת

לדיירי המעונות מאופשרת גישה לשרתי הווידאו של הטכניון, הספריה, הדוא"ל ולפורטל הטכניון (אישור כניסת רכב).

גישה מלאה לרשת הטכניון ולשירותיה מאופשרת באמצעות שימוש בהתקן מחולל סיסמאות.

מידע לגבי התחברות לרשת הטכניון, באמצעות התקן מחולל סיסמאות, ניתן לקבל באתר האגף למחשוב ומערכות מידע בקישור הבא: התחברות מחוץ לקמפוס

 

עודכן: 20/08/2014 , 15:08