EduRoam

EduRoam

פתח גרסה מונגשת

רשת עולמית בה חברים מוסדות להשכלה גבוהה מכל העולם. הרשת מאפשרת לקהילה האקדמית, חברי הסגל ולסטודנטים להתחבר לאינטרנט בצורה קלה מכל מוסד אקדמי בעולם החבר בפרויקט באמצעות הזדהות מול הטכניון

עודכן: 20/08/2014 , 15:15