אבטחת מידע

יציבות תשתיות המחשוב הינה אבן מפתח בהתנהלותו, פעילותו והצלחתו של הטכניון. תשתית יציבה חיונית לתמיכה בצרכים המשתנים והגדלים של הארגון ולהבטחת רמת זמינות גבוהה של מערכות המידע שלו.

מעמדו של הטכניון כמוסד האקדמי המוביל במדינת ישראל, הפיזור הגאוגרפי של היחידות השונות וריבוי מערכות מידע שונות ומגוונות, חושפים אותו לאיומי אבטחת מידע רבים אשר מצריכי חשיבה מערכתית, מקיפה וכוללת.

על מנת להתמודד עם האיומים המרובים, פעילויות רבות מתבצעות בטכניון, כמו:

  1. העלאת המודעות לנושאי אבטחת מידע
  2. סקרי סיכונים
  3. גיבוש מדיניות אבטחת מידע ונהלים
  4. הקשחת תשתיות
  5. אופטימיזציה וייעול של התקני אבטחת מידע
  6. פרויקטים שונים בתחום אבטחת מידע
  7. שיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים
  8. צמצום חשיפות בפני החוק והתאמה לתקנים ועוד

קישורים חשובים