וירטואליזציה של שרתים

לאחר בחינה של מספר מערכות וירטואליזציה כגון Xen, KVM, Hyper-V ובעקבות ההסכם של מחב"א עם חברת  VMware הוחלט להטמיע מערכת  וירטואליזציה אחידה של חברת VMware עבור המערכות המרכזיות של הטכניון.

מערך VMware  תוכנן להבטיח שרידות מרבית של רשת תקשורת, רשת F/C ורשת חשמל, תוך מתן דגש על נושא אבטחת מידע וגידול עתידי.

כיום מערך זה מונה 5 אשכולות הכוללים כ-30 שרתים מארחים (hosts) וכמה מאות שרתים מתארחים (guests). חלוקה לאשכולות  מתבצעת לפי סוגי שירותים ,רשתות ואחסון .

האשכולות הם:

  • Windows
  • Linux
  • SAP
  • GIS
  • Communication

כיום מערך זה מספק שירותי אירוח שרתים לקמפוס לפי מחירון שרותי האגף .