הוראות התחברות לרשת TechSec עבור מחשבי macOS — manual

רשת אלחוטית מאובטחת בשם TechSec מאפשרת קישור מאובטח בטכניון.

להגדרת הרשת, יש לגשת ל- System Preferences

System Preferences1

System Preferences2

יש לבחור ב- Network ולאחר מכן בחירת Wi-Fi

Wi-Fi

בשדה של Network Name בתפריט הנשלף בצד ימין, יש לבחור ברשת TechSec

לאחר בחירת הרשת, יש למלא בשדות המתאימים, בשדה Username יש למלא:

  • עבור משתמשי הסגל האקדמי והמנהלי — username@technion.ac.il ובשדה הסיסמה, יש להקליד את הסיסמה הטכניונית.
  • עבור סטודנטים לכל התארים — username@campus.technion.ac.il ובשדה הסיסמה, יש להקליד את הסיסמה הטכניונית.

username-password

 

בשלב אחרון, יש להקליק על Join ונקבל בצד שמאל – Wi-Fi Connected

Wi-Fi Connected