תמיכה במחשוב אישי - יחידות באחריות מרכז התמיכה

רשימת יחידות באחריות מרכז התמיכה
אגודת דורשי הטכניון (ידידי הטכניון)
אגף בינוי ותחזוקה
אגף מחשוב ומערכות מידע
אגף משאבי אנוש
אגף נכסים והשקעות
אגף קשרי ציבור (+מרכז המבקרים קולר)
ארגון הבוגרים
ארגון הסגל האקדמי
ארגוני העובדים
ביה"ס לתארים מתקדמים (מוסמכים)
בית החיות בעתירות מדע
בית כנסת
יחידת ארגון ושיטות
יחידת הבטיחות ופס"ק
יחידת הביטחון
יחידת הדפוס
יחידת מכרזים ולוגיסטיקה
כח אדם טכנולוגי
לשכת דיקן הסטודנטים
לשכת המשנה הבכיר לנשיא
אגף כספים (תקציבים, חשבות, שכר)
לשכת המשנה לנשיא למחקר (מנל"מ)
לשכת הנשיא
לשכת הסגל האקדמי והמנל"א
לשכת משנה לנשיא ומנכ"ל
לשכת סגן המשנה הבכיר
לשכת סגן הנשיא לעניינים אסטרטגיים
מבקר הטכניון
מזכירות סנאט
ממ"ט
מעונות הסטודנטים
קידום ההוראה
קידום סטודנטים
שכר לימוד
שרות פסיכולוגי
תוכנית המצויינים