logo Mathematica

תיאור תוכנה

תוכנה מתמטית לחישובים סימבוליים ונומריים עם ממשק גרפי.

סטודנטים ואנשי סגל אקדמי  זכאים לקבל עותק stand-alone . לקבלת עותק התוכנה, יש להיכנס לחנות התוכנות והשירותים

http://e-software.technion.ac.il

לידיעתכם, הקישור הנ"ל פעיל רק מקמפוס הטכניון, לא כולל מעונות הסטודנטים.

רישיון

הסכם רישוי טכניוני, ללא תשלום

תוקף הסכם

23/11/2022

קישור לאתר חברה

הערות

שימוש: math, xmath עזרה: From the application

בעיה עם רשיון Mathematica

גרסת תוכנה

מותקן בשרתים המרכזיים aluf & tamnun. עותקים עבור מחשבים אישיים המריצים Win, Mac & Linux

ייעוץ

ללא יעוץ
שינוי גודל גופנים