תרמית מרכזי תמיכה

16/08/2018

דפי WEB שנפגעו או דפים המתחזים לדפים לגיטימיים מודיעים לקורבן שהמחשב נחסם עקב גילוי של תוכנות זדוניות במחשב. המשתמש נקרא  להתקשר למספר "חיוג חינם" לקבלת סיוע. יתכן ויהיה קובץ שמע, המציין כי המחשב נגוע. אין להתפתות לתרמית ויש לסגור את הדף מיידית.

פרטים נוספים בקישור - https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/tech-support-scam-call-optimization