שימוש בחדר פגישות אישי בזום Personal Meeting Room in Zoom

11/05/2020

חדר ישיבות אישי Personal meeting room

חדר הישיבות האישי שלך ( Personal Meeting Room ) הוא חדר ישיבות וירטואלי שמור עבורך באופן קבוע אליו כל אחד יכול לגשת עם מזהה המפגש האישי שלך (PMI) או קישור אישי.

חדר הישיבות האישי שלכם אידיאלי לשימוש עם אנשים שאתם נפגשים איתם באופן קבוע. עם זאת, מכיוון שהוא נגיש תמיד עם אותו מזהה פגישה וקישור אישי, אין להשתמש בו לישיבות גב אל גב  או לפגישות עם אנשים שאינכם נפגשים איתם באופן קבוע. ברגע שלמשתתף יש את הקישור ל- PMI שלך, הוא יכול להצטרף אליו בכל עת בו מתקיימת פגישה.

כדי למנוע הצטרפות של אנשים שלא זומנו, חשוב לנעול את הפגישה בתכונה 'חדר המתנה' וכך לאשר הצטרפות למשתתפים באופן פרטני.

נא לשקול שימוש בזימון עם מספר פגישה אקראי: מבחינת אבטחת מידע אופן זה מומלץ יותר כי לא ניתן לשתף אותו זימון מספר פעמים. שימוש בחדר ישיבות אישי הוא בעצם פגישה מתמשכת שנמשכת תמיד.

 

Tips for using Zoom

Personal Meeting Room

Your Personal Meeting Room is a virtual meeting room permanently reserved for you that anyone can access with your Personal Meeting ID (PMI) or personal link.

Your Personal Meeting Room is ideal for use with people you meet with regularly. However, because it is always accessible with the same Meeting ID and personal link, it should not be used for back-to-back meetings or people you do not meet with regularly. Once a participant has the link to your PMI, they can join it at any time the meeting is in use, unless you lock the meeting or use the Waiting Room feature to admit participants individually.

Consider Use a random meeting ID: It’s best practice to generate a random meeting ID for your meeting, so it can’t be shared multiple times. This is more secure alternative to using your Personal Meeting ID, which is not advised because it’s basically an ongoing meeting that’s always running.