פגיעות קריטית ב-DRUPAL

24/02/2019

שלום רב,

 

לאחרונה נחשפה פגיעות קריטית (CVE-2019-6340) במערכת החופשית לניהול תוכן באתרי WEB -Drupal .

הפגיעות עלולה לאפשר בתנאים מסוימים לתוקף להריץ קוד  PHPמרחוק (RCE).

 

 

קרא מסמך מצורף