עדכון אבטחה עבור Firefox

09/10/2018

תיקון ל- 2 פגיעויות קריטיות, החמורה מביניהן עלולה לאפשר הרצת קוד מרחוק  RCE

יש לעדכן את הגרסאות ל Firefox 62.0.3, Firefox ESR 60.2

קישור לדף העדכון -

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/