עדכון אבטחה עבור שפת PHP

15/10/2018

PHP פרסמו עדכון אבטחה. הפגיעות החמורה ביותר עלולה לאפשר לתוקפים הרצת קוד מרחוק RCE בהרשאות היישום בשרת.

הגרסאות הפגיעות ודורשות עדכון:

7.2 עד לפני 7.2.11
7.1 עד לפני 7.1.23

הקישור לעדכון - http://www.php.net/downloads.php

מומלץ לבחון העדכון במערכותיכם טרם התקנה בסביבות ייצור.